01


App'en indeholder en del af det indhold, du finder i e-læringsmodulet.
Den hjælper dig med at diagnosticere og førstebehandle en skade, og
sætter dig i stand til at give gode råd om genoptræning.

Hovedvægten er lagt på videoer, der beskriver de tre trin, diagnose,
behandling og genoptræning.

Du kan desuden finde baggrundsviden om idrætsskader og genoptræning.

App'en er ikke afhængig af netforbindelse, så når du først har hentet den,
kan du bruge den uanset hvor du er.

 

05

Download App til Android

Barcode_android

Download App til Iphone

Barcode_iphone

 

04